yl7773永利

yl7773永利:黄香香

2019年04月16日 20:21

                                                      

 

黄香香,女,数学博士,讲师。2012年4月获中南大学概率论与数理统计硕士学位,2015年6月获中山大学概率论与数理统计博士学位,2015年8月进入东莞理工学院工作。研究方向为马氏决策过程和随机博弈,目前对随机博弈概率准则的相关问题感兴趣。可承担《随机过程》、《概率论与数理统计》、《线性代数》等课程教学。

邮箱:hxx15521117278@163.com

yl7773永利(中国)科技有限公司